Name Defense Stats
53
Ayanad Ocean Shoes
Feet
86
Spirit +16
Intelligence +20
Stamina +23
53
Ayanad Lake Shoes
Feet
86
Intelligence +23
Stamina +34
53
Ayanad Meadow Shoes
Feet
86
Spirit +23
Intelligence +34
53
Ayanad Stone Shoes
Feet
86
Spirit +23
Stamina +34
53
Ayanad Earth Shoes
Feet
86
Stamina +53
53
Ayanad Wave Shoes
Feet
86
Intelligence +53
53
Ayanad Life Shoes
Feet
86
Spirit +53
50
Corrupted Kyrios Shoes
Feet
72
Intelligence +19
Stamina +29
50
Magnificent Ocean Shoes
Feet
59
Spirit +11
Intelligence +14
Stamina +17
50
Magnificent Lake Shoes
Feet
59
Intelligence +16
Stamina +24
50
Magnificent Meadow Shoes
Feet
59
Spirit +16
Intelligence +24
50
Magnificent Stone Shoes
Feet
59
Spirit +16
Stamina +24
50
Epherium Ocean Shoes
Feet
67
Spirit +12
Intelligence +15
Stamina +19
50
Epherium Lake Shoes
Feet
67
Intelligence +18
Stamina +27
50
Epherium Earth Shoes
Feet
67
Stamina +42
50
Epherium Meadow Shoes
Feet
67
Spirit +18
Intelligence +27
50
Epherium Wave Shoes
Feet
67
Intelligence +42
50
Epherium Stone Shoes
Feet
67
Spirit +18
Stamina +27
50
Epherium Life Shoes
Feet
67
Spirit +42
50
Delphinad Ocean Shoes
Feet
75
Spirit +14
Intelligence +17
Stamina +21
50
Delphinad Lake Shoes
Feet
75
Intelligence +20
Stamina +30
50
Delphinad Earth Shoes
Feet
75
Stamina +47
50
Delphinad Meadow Shoes
Feet
75
Spirit +20
Intelligence +30
50
Delphinad Wave Shoes
Feet
75
Intelligence +47
50
Delphinad Stone Shoes
Feet
75
Spirit +20
Stamina +30
50
Delphinad Life Shoes
Feet
75
Spirit +47
50
Dawn Witch's Shoes
Feet
54
Spirit +15
Stamina +22
50
Dark Assembly's Shoes
Feet
54
Strength +22
Spirit +15
50
Knotted Hell Shoes
Feet
54
Agility +12
Intelligence +24
50
Sea Witch Shoes
Feet
54
Spirit +11
Agility +8
Intelligence +19
50
Faded Crescent Shoes
Feet
54
Agility +22
Stamina +15
50
Sun's End Shoes
Feet
54
Strength +15
Spirit +10
Agility +13
50
Divine Touch Shoes
Feet
54
Spirit +11
Intelligence +19
Stamina +8
50
Fallen Martyr's Shoes
Feet
59
Spirit +12
Intelligence +21
Stamina +8
50
Auroria Mystic Shoes
Feet
64
Intelligence +14
Stamina +29
50
Auroria Heartbound Shoes
Feet
64
Intelligence +14
Stamina +29
50
Auroria Soulbane Shoes
Feet
64
Intelligence +14
Stamina +29
50
Shadowsong Shoes
Feet
64
Intelligence +17
Stamina +26
50
Glenn's Boots
Feet
64
Stamina +40
50
Recollections Shoes
Feet
71
Spirit +10
Intelligence +15
Stamina +25
48
Wandering Scholar's Shoes
Feet
45
Spirit +6
Intelligence +10
Stamina +16
47
Forgotten Season Shoes
Feet
51
Spirit +12
Agility +23
47
Rokhala Mountains' Land
Feet
51
Strength +11
Spirit +18
Agility +7
47
Anchorite's Shoes
Feet
51
Spirit +23
Stamina +12
47
Fairy Queen's Illusion
Feet
51
Intelligence +23
Stamina +12
47
Wild Dream Shoes
Feet
51
Spirit +7
Agility +18
Intelligence +11
47
Dark Watcher's Shoes
Feet
51
Agility +14
Intelligence +10
Stamina +12
47
Cumulus Cloud Shoes
Feet
51
Intelligence +12
Stamina +23
45
Exiled Wizard's Shoes
Feet
52
Spirit +11
Intelligence +18
Stamina +7
44
Illustrious Ocean Shoes
Feet
55
Spirit +10
Intelligence +13
Stamina +15
44
Illustrious Lake Shoes
Feet
55
Intelligence +15
Stamina +22
44
Illustrious Meadow Shoes
Feet
55
Spirit +15
Intelligence +22
44
Illustrious Stone Shoes
Feet
55
Spirit +15
Stamina +22
44
Honorable Silk Shoes
Feet
49
Spirit +11
Intelligence +22
44
Cypress Forest Shoes
Feet
49
Strength +7
Agility +17
Stamina +10
44
Gleaming Silk Shoes
Feet
49
Strength +7
Agility +17
Stamina +10
44
Grave Digger's Shoes
Feet
49
Spirit +10
Agility +7
Intelligence +17
42
Lost Prince's Shoes
Feet
41
Agility +12
Intelligence +8
Stamina +10
41
Ancient Spell Shoes
Feet
46
Spirit +10
Agility +7
Intelligence +17
41
Faded Shoes
Feet
46
Strength +17
Spirit +7
Agility +10
41
Ritual Requiem Shoes
Feet
46
Spirit +21
Stamina +11
41
Wise Queen's Steps
Feet
46
Agility +21
Stamina +11
40
Conqueror's Ocean Shoes
Feet
49
Spirit +9
Intelligence +12
Stamina +14
40
Persecuted Martyr's Shoes
Feet
48
Spirit +10
Intelligence +17
Stamina +7
38
Singing Phoenix Shoes
Feet
44
Strength +20
Intelligence +10
36
Jester King's Shoes
Feet
37
Strength +5
Spirit +8
Stamina +13
35
Rakish Shoes
Feet
41
Agility +15
Intelligence +6
Stamina +9
34
Artisan's Ocean Shoes
Feet
45
Spirit +9
Intelligence +11
Stamina +13
32
Light Star Shoes
Feet
34
Strength +8
Stamina +16
31
Twinkling Nymph Dust Shoes
Feet
38
Spirit +14
Agility +8
Stamina +5
31
Blood Collector's Shoes
Feet
46
Spirit +10
Intelligence +17
Stamina +7
31
Sly Plunderer's Shoes
Feet
46
Spirit +10
Intelligence +17
Stamina +7
30
Artificer's Ocean Shoes
Feet
41
Spirit +8
Intelligence +10
Stamina +12
28
Eclipse Shoes
Feet
31
Strength +7
Spirit +11
Intelligence +5
28
Shadow Shoes
Feet
31
Spirit +6
Intelligence +8
Stamina +9
26
Crossroads Shoes
Feet
30
Spirit +11
Intelligence +4
Stamina +7
26
Lovestruck Shoes
Feet
30
Strength +7
Spirit +11
Stamina +4
24
Craftsman's Ocean Shoes
Feet
37
Spirit +7
Intelligence +9
Stamina +11
24
Arcadian Sea Shoes
Feet
33
Spirit +5
Agility +12
Stamina +7
21
Hereafter Shoes
Feet
27
Agility +8
Intelligence +5
Stamina +7
21
Sun Shoes
Feet
27
Spirit +10
Agility +6
Intelligence +4
20
Apprentice's Ocean Shoes
Feet
31
Spirit +6
Intelligence +8
Stamina +9
18
Purified Monk's Shoes
Feet
31
Spirit +7
Intelligence +11
Stamina +5
18
Cunning Thief's Shoes
Feet
31
Spirit +7
Intelligence +11
Stamina +5
16
Soul Summoner's Red Shoes
Feet
23
Strength +3
Intelligence +5
Stamina +9
15
White Crow Shoes
Feet
19
Spirit +4
Agility +3
Stamina +7
15
Hal Hahpa Shoes
Feet
19
Agility +6
Intelligence +4
Stamina +5
11
Bitterwind Shoes
Feet
14
Strength +7
Stamina +3
11
Arach Hollow Shoes
Feet
14
Spirit +3
Intelligence +3
Stamina +4
8
Tree Shade Shoes
Feet
12
Spirit +4
Agility +3
Intelligence +2
7
Labyrinth Shoes
Feet
9
Strength +2
Agility +1
Intelligence +3
7
Eternal Rest Shoes
Feet
9
Spirit +2
Intelligence +2
Stamina +3
7
Clan Alliance Shoes
Feet
9
Intelligence +3
Stamina +4
7
Whisperwind Shoes
Feet
9
Strength +4
Intelligence +3
4
Ynys Isle Boots
Feet
6
Spirit +1
Intelligence +1
Stamina +2
4
Ancient Devotion Shoes
Feet
6
Spirit +1
Intelligence +1
Stamina +2
4
Parchsun Shoes
Feet
6
Agility +2
Intelligence +1
Stamina +1
4
Graymist Shoes
Feet
6
Agility +2
Intelligence +1
0
Devotion Novice's Shoes
Feet
2
0
Matchmaker's Shoes
Feet
2
0
Civilian Shoes
Feet
6
0
Sorcery Novice's Shoes
Feet
2
0
Occultism Notice's Shoes
Feet
2
0
Alchemist's Shoes
Feet
13
0
Chef's Shoes
Feet
13
0
Craftsman's Shoes
Feet
13
0
Rancher's Shoes
Feet
13
0
Farmer's Shoes
Feet
13
0
Woodcutter's Shoes
Feet
13
0
Gatherer's Shoes
Feet
13
0
Miner's Shoes
Feet
13
0
Tailor's Shoes
Feet
13
0
Weaponsmith's Shoes
Feet
13
0
Barkbridge Shoes
Feet
25
78
Intelligence +12
Stamina +6
0
City of Towers Shoes
Feet
25
78
Intelligence +12
Stamina +6
0
Labyrinth Shoes
Feet
9
Stamina +6
0
Ancient Devotion Shoes
Feet
9
Spirit +2
Intelligence +2
Stamina +3
0
Clan Alliance Shoes
Feet
9
Intelligence +3
Stamina +4
0
Whisperwind Shoes
Feet
9
Intelligence +4
Stamina +3
0
Bitterwind Shoes
Feet
15
Spirit +3
Intelligence +4
Stamina +5
0
Arach Shoes
Feet
15
Spirit +3
Intelligence +4
Stamina +5
0
White Crow Shoes
Feet
23
Spirit +5
Agility +3
Stamina +9
0
Hal Hahpa Shoes
Feet
23
Intelligence +15
0
Hereafter Shoes
Feet
27
Agility +8
Intelligence +5
Stamina +7
0
Solis Shoes
Feet
27
Spirit +6
Stamina +13
0
University Shoes
Feet
30
Spirit +11
Intelligence +4
Stamina +7
0
Lovestruck Shoes
Feet
30
Strength +7
Spirit +11
Stamina +4
0
Shadow Shoes
Feet
33
Spirit +6
Intelligence +8
Stamina +9
0
Skybright Shoes
Feet
37
Strength +8
Stamina +17
0
Jester King's Shoes
Feet
42
Strength +6
Spirit +9
Stamina +15
0
Lost Prince's Shoes
Feet
48
Agility +14
Intelligence +9
Stamina +11
0
Wandering Scholar's Shoes
Feet
52
Spirit +7
Intelligence +11
Stamina +18
0
Eclipse Shoes
Feet
33
Strength +7
Spirit +12
Intelligence +5